Junkers


Ciekawym rozwiązaniem dla wszystkich użytkowników urządzeń gazowych marki Junkers jest zawarcie stałej umowy na ich serwisowanie. Junkers specjalnie dla swoich Klientów oferuje dwie wersje umowy:

  • firmową Umowę Serwisową
  • bezpośrednią Umowę Serwisową, zawieraną z Autoryzowanym Serwisem Junkers


Ta innowacyjna na naszym rynku usługa ma na celu podniesienie komfortu i bezpieczeństwa użytkowania i zadowolenia z eksploatacji urządzeń gazowych marki Junkers. Umowę można zawrzeć na urządzenia nowe jak i na urządzenie już eksploatowane.

Informacje na temat warunków Umowy Serwisowej zawieranej bezpośrednio w Auroryzowanej Sieci Serwisowej dostępne są w Regionalnych Centrach Serwisowych pod numerem 801 300 810 lub u każdego z Autoryzowanych Serwisantów.

Ulotka informacyjna