Vaillant calorMATIC 630

Regulator systemowy sterujący maks. 8 kotłami grzewczymi, 16 obiegami grzewczymi c.o., zasobnikiem c.w.u., pompą cyrkulacyjną c.w.u.

  • sterowanie czasowe instalacją centralnego ogrzewania (3 obiegi c.o.), zasobnikiem c.w.u. i pompą cyrkulacyjną c.w.u.
  • jeden regulator dla wszystkich zastosowan i rodzajów energii
  • system diagnostyczny z autotestowaniem funkcji
  • możliwość zastosowania dodatkowych zdalnych sterowań w pomieszczeniach
  • sterowanie różnymi kotłami jedno, dwustopniowym i z palnikiem modulowanym
  • wskazanie aktualnego trybu pracy na wyświetlaczu

 

Strona Producenta

Zestawienie regulatorów calorMATIC